2017. november 24., péntek,  Emma
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó Képviselő-testületi ülésre
2017. június 21.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2017. június 29. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: Mogyoróssy János Városi Könyvtár olvasóterme

            (5700 Gyula, Városház utca 13.)

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II  TÁJÉKOZTATÓK

 

1.       A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

          Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                    

 

2.       Fontosabb jogszabályokról

          Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                                    

 

3.       Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

             Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                    

 

4.       Tájékoztató a nem települési önkormányzati fenntartású – nemzetiségi, egyházi - óvodákba felvételt nyert gyermekek létszámadatairól

          Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

5.       Tájékoztató a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2016-ban végzett munkájáról

          Előadó: Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület (Kiss Pál alelnök)  

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.       Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

             Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

             Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

3.       Beszámoló a Gyulai Tankerületi Központ 2016/2017-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

             Előadó: Gyulai Tankerületi Központ (Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató)

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.       A Gyulai Rendőrkapitányság beszámolója

Előkészíti: Gyulai Rendőrkapitányság (Kolysza Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A „Gyula Határrendészeti Kirendeltség” tájékoztatója

Előkészíti: Gyula Határrendészeti Kirendeltség (Wéber Csaba alezredes, kirendeltség-vezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                      

 

3.       Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi tevékenységéről

Előkészíti: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (Kiss Szabolcs intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.       Gyula Város Egyesített Óvodája 2016/17-es nevelési évről szóló beszámolója

 Előkészíti: Gyula Város Egyesített Óvodája (dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető)

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.       Döntés a Gyula Város Egyesített Óvodája intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményéről

Előkészíti: igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor aljegyző)      

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                      

 

6.       Döntés az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményéről

Előkészíti: igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor aljegyző)      

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                     

 

7.       Döntés a Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyéről

Előkészíti: igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor aljegyző)      

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.      A gyulai volt 1-es iskola hasznosítási tervének elkészítéséhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötése az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvánnyal

 Előkészíti: Béres István főépítész  

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

9.       Beszámoló az Egészséges Városért Közalapítvány, az Őszidő Közalapítvány és a Wenckheim Krisztina Közalapítvány működéséről

Előkészíti: igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor aljegyző)      

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

   

10.     Az Alapfokú Művészeti Iskoláért Közhasznú Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész mb. osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.     A Modern Táncművészeti Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész mb. osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.     A Gyulavári Általános Iskoláért Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész mb. osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.     Eminescu utcai útfelújítás

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.     Pályázat benyújtása „Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja” cím elnyerésére

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                       

 

15.     „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat benyújtása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                      

 

16.     „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat benyújtása

 Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.     A parkgondozási tevékenység létszám és eszközigényének bővítése

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester       

 

18.     Rendelettervezet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 18/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

19.     Rendelettervezet az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 17/2003.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                       

 

20.     Rendelettervezet az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                       

 

21.     Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2017. június 14.

 

 

                                                                                                         Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                           polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu