2017. december 12., kedd,  Gabriella
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

MEGHÍVÓ
2017. február 27.
Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2017. március 2. (csütörtök) 8.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                           

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                            

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                                                                                                                              

4.         Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi munkájáról   

Előadó: Mittag Mónika elnök

 

5.         Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Kiss Tamásné HTB elnök

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                                  

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

3.         Beszámoló a 2016. évi körzeti karbantartási keret felhasználásáról

 Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

4.         A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Zanócz István tűzoltó alezredes                                                              

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.        A Gyulasport Nonprofit Kft.-vel fennálló közszolgáltatási keretszerződés módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

3.         Ivóvíz-vagyon üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

 

4.         Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 - „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívásra

Előkészíti: Kónya István alpolgármester

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                   

 

5.         Pályázat benyújtása EFOP-4.1.8-16 –„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

6.         Pályázat benyújtása az országos önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás támogatására

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Közterületek elnevezése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

8.         Megbízási szerződés villamos energia beszerzésére

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Gyula, Kossuth utca 30. szám alatti, 361 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű társasházi ingatlan 81/100 tulajdoni hányadú tulajdonrész adásvétel útján történő értékesítése

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

11.       Együttműködési megállapodás az Erkel Ferenc Társasággal

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész mb. osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

12.       Közművelődési megállapodások megkötése

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       Gyulán a Reformáció 500. évfordulójára emlékoszlop állítása

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére kiírt pályázat módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                              

 

15.       A Kéz a Kézben Gyermekeinkért Gyulai Óvodai Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész mb. osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

16-A.   Gyula, HÉSZ módosítása a MÁV 120 vonalának területére

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

      B. Rendelettervezet Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Csige Gábor csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 

1.         A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretén belül támogatások megszüntetéséről szóló határozat módosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

                                                                                                                                        

 

 

Gyula, 2017. február 15.

                                                                                                       Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                           polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu