2018. január 19., péntek,  Sára és Márió
 
 
   
   
   
 
Kereskedelmi hatósági eljárás

Kereskedelmi hatósági eljárás

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát  a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Kereskedelmi hatóságok: a mozgóbolt útján, az üzleten kívüli, a csomagküldő kereskedelem, és az automatából történő, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője. Az üzletben, közterületen, vásáron piacon folytatott kereskedés, közvetlen értékesítés esetén a tevékenység  helye szerinti település jegyzője.

Kereskedelmi tevékenység a kiskereskedelem, a nagykereskedelem,  valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenység. A vendéglátás a kiskereskedelmi tevékenységhez tartozik.

Kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a kereskedelemben forgalmazott termékek főszabályként bejelentés-kötelesek.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre azonban működési engedélyt kell kérni, ezek a következők: egyes festékek, lakkok, járművek javító fényezésére szolgáló termékek, fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termékek, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek és hatóanyagaik, nem veszélyes hulladék, „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok (kivéve  az üzemanyagok, propán-bután gáz, tüzelőolaj), a kémiai  biztonságról szóló törvény szerinti  veszélyes anyagok és keverékek (p. hypo,  tisztítószerek, hajtógázas készítmények).

 

Bejelentés-köteles eljárás új üzlet nyitásakor:

Szükséges iratok: kérelem, 3.000 Ft értékű illetékbélyeg, a tevékenység gyakorlására jogosító igazolás bemutatása (vállalkozói igazolás, cégkivonat) és az ingatlan használatára  jogosító okirat becsatolása. Amennyiben az ingatlan a kérelmező tulajdona erről nyilatkozik, amennyiben van haszonélvező, vagy tulajdonostárs, annak hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

A fentiek becsatolása után a kereskedő megkezdheti tevékenységét, a nyilvántartásba vétel 15 napon belül megtörténik és erről a kereskedelmi hatóság Igazolást ad ki, továbbá a bejelentést lezáradékolja és annak másolati példányát visszaadja. A kereskedő köteles a bejelentés benyújtásával egyidejűleg Vásárlók könyvét a hatósággal hitelesíttetni.

A szakhatóságok a kereskedelmi hatóság értesítése alapján 30 napon belül végeznek ellenőrzést az üzletben.

 

Üzletköteles termékek működési engedélyezése:

Szükséges iratok: kérelem,  a tevékenység gyakorlására jogosító igazolás bemutatása (vállalkozói igazolás, cégkivonat) és az ingatlan használatára  jogosító okirat becsatolása. Amennyiben az ingatlan a kérelmező tulajdona, erről nyilatkozik, amennyiben van haszonélvező, vagy tulajdonostárs, annak hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A kereskedő nyilatkozik arról, hogy  kéri a szakhatóságok részvételével közös helyszíni szemle megtartását.

Valamennyi szakhatósági állásfoglalás birtokában a kereskedelmi hatóság a kérelmezőt  határozattal nyilvántartásba veszi  és Igazolást ad ki a működési engedély kiadásáról. Az üzletköteles termékeket kizárólag jogerős határozat birtokában lehet forgalmazni.

 

Módosítás: A változásokat a kereskedő köteles  haladéktalanul bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak. Mindennemű változás bejelentése illetékmentes.

Megszüntetés: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles a kereskedő a kereskedelmi hatóságház bejelenteni és a működési engedélyről vagy a bejelentésről szóló Igazolást leadni. A bejelentés illetékmentes.

Az üzlet nyitvatartási idejét a kereskedő szabadon állapítja meg, azonban az abban bekövetkező változást köteles 8 nappal korábban a kereskedelmi hatóság felé egy erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, az eljárás illetékmentes.

 

Ügyintéző:

Dr. Samu Anita

Igazgatási Osztály "Levéltári szárny" 6-os iroda
tel.: 66/526-832
e-mail: samuanita@gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu