2018. december 17., hétfő,  Lázár és Olimpia
 
 
   
   
   
 

Hírek

Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért
2017. szeptember 04.

logo.png


Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért

2017 őszétől újabb, egész éves testvérvárosi projektet valósíthat meg Gyula Város Önkormányzata. Ez nem az első sikeres pályázatunk, a korábbi években több fontos kérdéskört – mint például az aktív időskor, a munka és család, a helyi demokrácia – jártunk körbe partnereinkkel, testvértelepüléseinkkel, mindannyian bemutathattuk jó gyakorlatainkat, ezzel is segítve a többieket.

A 2017–2018-as projektünk a helyi gazdaságra, azon belül is a társadalmi vállalkozásokra fókuszál. De mi is az a társadalmi vállalkozás? Egy ilyen szervezet – hasonlóan egy profitorientált vállalkozáshoz – termékeket értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt, de a hasznot nem kizárólag anyagiakban méri, hanem abban is, hogy egy-egy társadalmi problémára megoldást tud-e nyújtani.

A társadalmi vállalkozások fő üzleti céljai között megtalálható például a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a foglalkoztatás bővítése vagy a szociális ellátások minőségének javítása, fő bevételeik pedig az adományok és a pályázatok útján elnyert támogatások, melyekért igen komoly tevékenységet kell folytatniuk.

Ha a lehető legrövidebben szeretnénk megfogalmazni a dolgot, azt mondhatnánk, a lényeg, hogy ezeknek a szervezeteknek küldetése van, és innovatív módon érik el céljaikat. Vannak közgazdászok, akik egyenesen bennük látják a piacgazdaság új hőseit, de az biztos, hogy a társadalmi vállalkozások egyre nagyobb szerepet játszanak a fenntartható európai gazdaság kialakításában, a társadalmi és gazdasági kohézió motorjaiként, valamint az európai gazdasági és szociális modell megújulásának fontos eszközeként kell tekintenünk rájuk. A társadalmi vállalkozások sikeressége hozzájárulhat a társadalom perifériájára szorult rétegek felemeléséhez, modellt és adaptálható jó gyakorlatokat szolgálva és erősítve a társadalmi szolidaritást a krízis időszakában.

A projektünk fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi vállalkozások szerepére, működésére és lehetőségeire helyi és európai szinten. Egyfelől fontosnak tartjuk, hogy a már működő vállalkozások képviselői megismerhessék más országok/települések jó gyakorlatait és modelljeit, közvetlen partneri és üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki a testvértelepülések hálózatán belül. Másfelől a helyi társadalom aktív szereplői konkrét ismereteket szerezhessenek a társadalmi vállalkozások szerepéről, mibenlétéről és ezt a saját közösségeiben bemutassák, egyfajta multiplikátor szerepet töltve be.

Rövid távon azt szeretnénk elérni, hogy aktív párbeszéd  induljon  meg  a  helyi  társadalmi  vállalkozások,  civil  szervezetek  és  a  helyi kormányzatok között a szociális gazdaságfejlesztést érintő témakörökben, a helyi polgárok kapjanak kedvet a megismert jó gyakorlatok révén társadalmi vállalkozások, új projektek indítására, a helyi vállalkozók, pedig új ismereteket szerezzenek a társadalmi vállalkozások működéséről, nemzetközi modelleket, jó gyakorlatokat megismerve.

Hosszú távon pedig azt várjuk, hogy a projektnek köszönhetően tovább erősödjenek településközi, testvérvárosi kapcsolataink, aktív kultúrák közötti párbeszéd alakuljon ki a találkozók révén, erősödjön a civil szervezetek és vállalkozások kapcsolati hálója, bővüljenek a projekt programjaiban résztvevő polgárok ismeretei, erősödjön az EU-s döntéshozatali folyamatok és az EU-s szakpolitikák iránti bizalom, erősödjön a helyi demokrácia, csökkenjen a polgárok távolságtartása a politikával a döntéshozókkal szemben.

Projektpartnereink:

Budrio, Kovászna, Arad testvérvárosok és Komárom, mint új partnerünk.

Ezen kívül Gyula város összes aktív testvér- és partnertelepülése – úgy mint Ditzingen, Wagrowiec, Nagybecskerek, Budrio, Arad, Kovászna, Csíkszereda és Komárom – részt vesz a záró konferencián.

Eseményhelyszínek és időpontok:

Rendezvényeink a nyilvánosság bevonásával kerülnek megrendezésre.

Budrio, 2017. szeptember 15–16–17.

A konferencia témái: a társadalmi vállalkozások szerepe a fenntartható és befogadó közösségek megteremtésében – „Fenntartható közösségek”

Arad, 2017. december 7–8.

A konferencia témái: helyi közösségek és a szociális gazdaság – „Oktatás és a szociális gazdaság”

Komárom, 2018. március 2-3-4.

A konferencia témái: lokális társadalmi vállalkozások, befogadó helyi társadalom, helyi modellek és minták, fenntarthatóság a mindennapokban – „Miként működik a PR és a marketing a szociális gazdaságban?”

Kovászna, 2018. április 13-15.

A konferencia témája: szociális gazdaság, törvényi szabályozások, lehetőségek és keretek – „A szociális gazdaság: törvényi szabályozások lehetőségek és keretek”

Gyula, 2018. május 11-13.

Projektzáró konferencia

A projekt vállalásai:

  • nemzetközi események megszervezése és lebonyolítása
  • sajtónyilvánosság biztosítása, sajtóesemények szervezése
  • Facebook-kampány
  • Youtube csatorna létrehozása
  • mobilapplikáció

A projekt legfontosabb adatai:

Európa a polgárokért program – Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért

Projekt szám: 582706-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-NT

Kiíró szervezet: Európai Oktatási, Kulturális Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA)

Támogatási forma: vissza nem térítendő

Az új pályázat teljesítésének ideje: 2017. 01. 01 – 2018. 12. 31.

Kedvezményezett (Projektgazda): Gyula Város Önkormányzata

A pályázaton elnyert összeg: 132.500 €

Országok: Magyarország, Románia, Németország, Szlovákia, Szerbia, Olaszország és

Lengyelország


Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/SEECNET/

Mobilapplikáció: SEECNET

Youtube: gyula seecnet 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu