2022. szeptember 27., kedd,  Adalbert
 
 
   
   
   
 

Európai Parlamenti tagok választása - 2014

Tájékoztató az EP választás szavazásnapi legfontosabb tudnivalóiról
2014. május 19.

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom Önöket a legfontosabb szavazásnapi tudnivalókról:

 

A szavazás ideje

Szavazni 2014. május 25. napján, 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor még sorban álló választópolgárok szavazhatnak, ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A szavazás helye

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben szavazhat. A Nemzeti Választási Iroda már korábban megküldte a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőket a választópolgároknak, amelyeken feltüntetésre kerültek – többek között – a számukra kijelölt szavazóhelyiségek címe is. Azok a választópolgárok, akik nem kapták meg az értesítőt, esetleg az értesítő megsemmisült vagy elveszett, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhetnek.

 

A választópolgár azonosítása

A szavazás céljából megjelent választópolgár azt megelőzően, hogy szavazatát leadhassa, köteles igazolni a szavazatszámláló bizottság felé személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát). Ezek igazolására kizárólag az alábbi, érvényes igazolványok alkalmasak:

 

  1. A.     A személyazonosság igazolására:

-          magyar hatóságok által kiállított személyazonosító igazolvány,

-          magyar hatóságok által kiállított a régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,

-          külföldi állampolgárok számára a magyar hatóságok által kiállított személyazonosító igazolvány,

-          magyar hatóságok által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány,

-          más uniós tagállam által kiállított személyazonosító igazolvány (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében),

-          magyar hatóságok által kiállított vezetői engedély,

-          magyar hatóságok által kiállított útlevél,

-          magyar hatóságok által kiállított ideiglenes útlevél,

-          más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetében).

  1. B.     A lakcím igazolására:

-          lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,

-          a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

  1. C.      A személyi azonosító igazolására:

-          személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala),

-          hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

 

Amennyiben Ön az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként szavazati jogát Magyarországon kívánja gyakorolni, ennek érdekében névjegyzékbe vételéről korábban intézkedett, de nem rendelkezik magyar igazolvánnyal, úgy országának hatósága által kiállított érvényes igazolvánnyal is azonosíthatja magát, a fentieknek megfelelően.

 

A szavazás

A választópolgár egy országos pártlistás szavazólapon gyakorolhatja szavazati jogát. A szavazatszámláló bizottság a szavazólapot a választópolgár jelenlétében lebélyegzi (a bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi). A választópolgár a névjegyzék aláírásával köteles igazolni a szavazólap átvételét, ezért amennyiben a választópolgár megtagadja a névjegyzék aláírását, úgy a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja. A névjegyzék aláírását követően a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a borítékot, aki a szavazófülkében, tollal megteheti szavazatát. A választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság segítséget nyújt a szavazásban. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

 

Az érvényes szavazat

Érvényesen szavazni csak egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólap helyett a szavazatszámláló bizottság egy alkalommal újat ad.

 

A mozgóurnás szavazás

Azok a választópolgárok, akik mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolva vannak, az igénylés okát is tartalmazó írásbeli kérelemmel a szavazás napján 15.00 óráig fordulhatnak a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem a www.valasztas.hu, illetve a www.gyula.hu honlapokról letölthető, illetve a helyi választási irodától kérhető. Ha a kérelem a jogszabályoknak megfelelő, a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt a mozgóurnával.

 

További tájékoztatás érdekében forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodához (5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emeleti jegyzői titkárság, 66/526-812), vagy látogassa meg a www.valasztas.hu honlapot.

 

Gyula, 2014. május 19.

                                  

                                                                    Becsyné dr. Szabó Márta

                                                                              HVI vezető

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu