2022. szeptember 27., kedd,  Adalbert
 
 
   
   
   
 

Európai Parlamenti tagok választása - 2014

Tájékoztató az Európai Parlamenti választásokról
2014. április 16.

Tisztelt Választópolgárok!

 

Mint az Önök előtt már ismert, Magyarország köztársasági elnöke 2014. május 25. napjára kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását, amely során a választópolgárok 21 magyarországi mandátum sorsáról dönthetnek, listás szavazás útján. Listát az a bejegyzett párt állíthat, aki legalább 20.000 érvényes választópolgári ajánlást gyűjt össze. Listát ajánlani kizárólag ajánlóíven lehet.

 

A szavazáson csak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, illetve az Európai Unió más tagállamának Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgára szavazhat, utóbbi személyek regisztráció után. Az Európai Unió más tagállamának választópolgára legkésőbb 2014. május 9. napján 16.00 óráig kérheti névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választására, a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI) eljuttatott kérelem útján. A kérelemnek a meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, illetve ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették. A választópolgár legkésőbb 2014. május 15. napján 16.00 óráig kérheti törlését az Európai Parlament tagjainak választására szolgáló névjegyzékből.

 

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségein vagy főkonzulátusain is leadhatja szavazatát. Ennek feltétele, hogy a választópolgár a lakcíme szerinti HVI-hez külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet nyújtson be. A kérelemnek a meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell annak az országnak és városnak a megnevezését, ahol a választópolgár szavazni kíván. A külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. május 17. napján 16.00 óráig meg kell érkezzen a HVI-hez. A választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja vagy visszavonhatja a kérelmét.

 

Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodnak, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthatnak be a lakcíme szerinti HVI-hez, amelynek a meghatározott személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek (a főváros esetében a kerületnek is) a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2014. május 23 napján 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez. Az átjelentkező választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja vagy visszavonhatja a kérelmét.

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van. A kérelemnek a meghatározott személyes adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. május 23. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie ahhoz a HVI-hez, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel a választópolgár, vagy a kérelem a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható.

 

Azok a választópolgárok, akik a magyarországi lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodnak a szavazás napján és mozgásukban gátolva vannak (különös tekintettel a kórházban fekvőbeteg ellátásban részesülő, az idősek otthonában tartózkodó, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott választópolgárokra), még akkor is, ha ugyanazon a településen rendelkeznek lakcímmel, de a lakcímüktől eltérő szavazókör területén tartózkodnak, először átjelentkezés iránti kérelmet kell benyújtaniuk a lakóhelyük szerinti HVI-hez, átkerülnek a tartózkodási hely szerinti település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, ezt követően pedig be kell nyújtaniuk a mozgóurna iránti kérelmet a tartózkodási hely szerinti HVI-hez (vagy a szavazás napján a szavazókör szavazatszámláló bizottságához).

 

A kérelmeket írásban – személyesen, levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) – keresztül lehet benyújtani. A kérelmeknek kötelezően tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, valamint személyi azonosítóját.

A mozgóurna iránti kérelem meghatalmazott útján is benyújtható az alábbiak szerint:

-          a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,

-          a meghatalmazott útján történő igénylés esetén a mozgóurna iránti kérelmet a meghatalmazottnak kell aláírnia.

 

A névjegyzékkel kapcsolatos formanyomtatványok letölthetőek a www.valasztas.hu és a www.gyula.hu honlapokról, továbbá átvehetőek a Gyulai Helyi Választási Irodánál (5700 Gyula, Petőfi tér 3.– Polgármesteri Hivatal I. emeleti jegyzői titkársága). A kérelmek kitöltésével és a választást érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos felvilágosítás a 66/526-812 számon kérhető minden munkanapon reggel 7.30 órától délután 16 óráig.

 

Gyula, 2014. április 15.

 

                                                                                   Becsyné dr. Szabó Márta

                                                                                               HVI vezető

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu