2022. október 5., szerda,  Aurél
 
 
   
   
   
 

Helyi Választási Iroda (HVI) közlemények

Tájékoztatás a választásról
2014. augusztus 26.
2014. évi helyi önkormányzati választások

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját, amely napon a hatályos jogszabályok értelmében 5 évre megválasztják Gyula városának választópolgárai a település polgármesterét és tíz önkormányzati képviselőjét közvetlenül az egyéni választókerületekben, négy képviselő pedig kompenzációs listáról kap mandátumot. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását is. A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel szükséges a választási eljárás legfontosabb szabályainak ismertetése, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak szerint:

Ajánlás

A választáson az a választójoggal rendelkező választópolgár indulhat jelöltként, aki a jogszabályban előírt, szükséges számú ajánlással rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, 2014. augusztus 25-től legkésőbb 2014. szeptember 8-ig. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat aláírásával, de egy jelöltet csak egyszer ajánlhat érvényesen. A választópolgár érvényesen csak a lakóhelye szerinti választókerületében induló egyéni választókerületi képviselőjelöltet, illetve polgármester-jelöltet és megyei listát ajánlhatja!

NÉVJEGYZÉKI KÉRELMEK

A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lakcímén vagy a bejelentett tartózkodási helyén kívánja gyakorolni választójogát. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre akar szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakcíme mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

- tartózkodási helyét 2014. június 23-ig létesítette és

- tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig, 2014. október 12-ig tart.

Tekintettel arra, hogy az átjelentkezés csak a tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a más választókerületben, településen lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és a szavazás napján kórházban tartózkodók, fogvatartottak, stb. most nem tudják szavazati jogukat gyakorolni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodához (a továbbiakban: HVI). Az átjelentkező választópolgár ugyanezen időpontig vonhatja vissza a kérelmét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van. A mozgóurnát a választópolgár kérheti

- a lakóhelyére,

- átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy

- a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie ahhoz a HVI-hez, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel a választópolgár, vagy a kérelem a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható.

A továbbiakban is lehetősége van a választópolgároknak a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására. A választópolgár kérheti nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét, fogyatékosságára tekintettel segítséget igényelhet annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát, illetve a személyes adatok kiadását megtilthatja. A kérelmek bármikor benyújthatóak és törölhetőek.

A kérelmeket írásban – személyesen, levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) – keresztül lehet benyújtani. A kérelmeknek kötelezően tartalmazniuk kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, valamint személyi azonosítóját.

A mozgóurna iránti kérelem meghatalmazott útján is benyújtható az alábbiak szerint:

- a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,

- a meghatalmazott útján történő igénylés esetén a mozgóurna iránti kérelmet a meghatalmazottnak kell aláírnia.

A névjegyzékkel kapcsolatos formanyomtatványok letölthetőek a www.valasztas.hu és a http://www.gyula.hu/valasztasi_nyomtatvanyok_2014 honlapokról, továbbá átvehetőek a Gyulai Helyi Választási Irodánál (5700 Gyula, Petőfi tér 3.– Polgármesteri Hivatal I. emeleti jegyzői titkársága). A kérelmek kitöltésével és a választást érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos felvilágosítás a 66/526-812 számon kérhető minden munkanapon reggel 7.30 órától délután 16.00 óráig.

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

A települési nemzetiségi önkormányzati választásra csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan kerül sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. Ennek tükrében Gyula városában német, roma, román és szlovák nemzetiségi önkormányzati választásra kerülhet sor akkor, ha nemzetiségenként legalább annyi jelölt indul, mint a megválasztható képviselők száma.

A nemzetiségi önkormányzati választáson való részvételhez elengedhetetlen a nemzetiségi regisztráció, ugyanis csak az adott nemzetiség tagja indulhat jelöltként, ajánlhat jelölteket, illetve szavazhat a jelöltekre. A nemzetiségi regisztráció a már korábban említett központi névjegyzéki kérelem útján történhet. A választópolgár csak egy nemzetiség tagja lehet egyidejűleg, azonban annak nincs akadálya, hogy a korábbi nemzetiségi hovatartozás törlését követően másik nemzetiség tagjaként vegyék nyilvántartásba. A nemzetiségi regisztrációt bármikor be lehet nyújtani, azonban a regisztráció csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig beérkezik a kérelem a HVI-hez.

Jelöltet ajánlani ebben az esetben is ajánlóíven lehet, az ajánlás szabályai a korábban részletezettekkel azonosak.

A nemzetiségi önkormányzati választáson a választópolgárok egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben szavazhatnak, amely Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési Központban (5700 Gyula, Béke sgt. 35.) kerül kialakításra.

Bejelentett tartózkodási helyre történő átjelentkezésre és mozgóurna igénylésére a nemzetiségi önkormányzati választás során is van lehetősége a választópolgárnak, a kérelmek benyújtásának szabályai korábban leírtakkal azonosak azzal, hogy az átjelentkezés a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására együtt történik.

Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, illetve a nemzeti önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a fentieken túl további információkra lenne szüksége, úgy a Gyulai Helyi Választási Iroda tagjai állnak rendelkezésére. Kérem, forduljon hozzánk bizalommal!

Gyula, 2014. augusztus 26.

Becsyné dr. Szabó Márta

    HVI vezető

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu