2020. június 5., péntek,  Fatime
 
 
   
   
   
 

Fejlesztési programok

Gyula Város Sportkoncepciója 2013-2020
2013. szeptember 16.
Elfogadva a 179/2013. (VI.27.) határozattal

Idézet a koncepcióból:

"... A 2004-ben elfogadott sporttörvény az ókori görög jelszóval – „ép testben ép lélek” – összhangban a preambulumában rögzíti, hogy „minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészsége megőrzéséről van szó”. A sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai állapotának javításához.

Az Európai Sport Charta és az európai értékrend szerint az állam feladata az, hogy hozzájáruljon állampolgárai életminőségének, egészségi állapotának megőrzéséhez. Kiegyensúlyozott életre, minőségi munkára, utódaink egészséges felnevelésére ugyanis csak egy életerős, önmagán segíteni tudó társadalom, térség, város és egyén képes.

Ehhez kellő muníciót ad a 2007-ben elfogadott a „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia”, mely strukturált formában vázolja fel a magyar sport fejlesztési irányait és területeit a 2007-től 2020–ig terjedő időszakra. A sport megfelelő eszköz a modern fogyasztói társadalom negatív hatásainak az ellensúlyozására, a fiataljainkra, gyermekeinkre leselkedő veszélyek kivédésére, az aktív életkor meghosszabbítására, az életminőség javítására. Célunk és feladatunk is csak az lehet, hogy személyes példamutatással is utódainkat egészséges életre, kitartásra, küzdeni tudásra neveljük, az időskorúak testi és lelki egészségét óvjuk általa. Ehhez erős, átfogó, hatékony és rugalmas városi sportirányításra, és megfelelő sportkoncepcióra van szükség, mely az előzőek megvalósítása érdekében markáns célokat fogalmaz meg..."

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM:

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu