2022. május 27., péntek,  Hella
 
 
   
   
   
 

OEVI Közleményei

Szavazásnapi tudnivalók
2014. március 31.

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a legfontosabb szavazásnapi tudnivalókról:

 

A szavazás ideje

Szavazni 2014. április 6. napján, 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor még sorban álló választópolgárok szavazhatnak, ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A szavazás helye

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben szavazhat. A Nemzeti Választási Iroda már korábban megküldte a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőket a választópolgároknak, amelyeken feltüntetésre kerültek – többek között – a számukra kijelölt szavazóhelyiségek címe is. Azok a választópolgárok, akik nem kapták meg az értesítőt, esetleg az értesítő megsemmisült vagy elveszett, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhetnek.

 

A választópolgár azonosítása

A szavazás céljából megjelent választópolgár azt megelőzően, hogy szavazatát leadhassa, köteles igazolni a szavazatszámláló bizottság felé személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát). Ezek igazolására kizárólag az alábbi, magyar hatóságok által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak:

  1. A.     A személyazonosság igazolására:

-          személyazonosító igazolvány,

-          a régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,

-          ideiglenes személyazonosító igazolvány,

-          vezetői igazolvány,

-          útlevél,

-          ideiglenes útlevél.

  1. B.     A lakcím igazolására:

-          lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-          a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,

-          a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

  1. C.      A személyi azonosító igazolására:

-          személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala),

-          hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

 

A szavazás

A választópolgár azonosítását követően – amennyiben szerepel a szavazóköri névjegyzékben – a szavazatszámláló bizottság a névjegyzék alapján megállapítja, hogy milyen szavazólapokat kell a választópolgár rendelkezésére bocsátania. Főszabály szerint a választópolgár egy egyéni választókerületi szavazólapon és egy pártlistás szavazólapon gyakorolhatja szavazati jogát. Azok a választópolgárok azonban, akik 2014. március 21. napján 16.00 óráig kérték a nemzetiségi névjegyzékbe vételük hatályának kiterjesztését az országgyűlési képviselőválasztásra is, az egyéni választókerületi szavazólap mellett nem pártlistásat, hanem a nemzetiségének megfelelő listás szavazólapot fog kapni a szavazatszámláló bizottságtól. A szavazatszámláló bizottság a megfelelő szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzi (a bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi). A választópolgár a névjegyzék aláírásával köteles igazolni a szavazólap átvételét, ezért amennyiben a választópolgár megtagadja a névjegyzék aláírását, a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja. A névjegyzék aláírását követően a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a borítékot, aki a szavazófülkében, az ott letett kék színű tollal megteheti szavazatát. A választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság segítséget nyújt a szavazásban. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapokat borítékba helyezheti és az urnába dobja.

 

Az érvényes szavazat

Érvényesen szavazni csak egy egyéni választókerületi jelöltre és egy listára, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólap helyett a szavazatszámláló bizottság egy alkalommal újat ad.

 

A mozgóurnás szavazás

Azok a választópolgárok, akik mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolva vannak, az igénylés okát is tartalmazó írásbeli kérelemmel a szavazás napján 15.00 óráig fordulhatnak a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem a www.valasztas.hu, illetve a www.gyula.hu honlapokról letölthető, illetve a helyi választási irodától kérhető. Ha a kérelem a jogszabályoknak megfelelő, a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt a mozgóurnával.

 

További tájékoztatás érdekében forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodához (5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emeleti jegyzői titkárság, 66/526-812), vagy látogassa meg a www.valasztas.hu honlapot.

 

 

Gyula, 2014. március 31.

                                              

                                  

                                                        Becsyné dr. Szabó Márta

                                                                 OEVI vezető

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu