2022. augusztus 14., vasárnap,  Marcell
 
 
   
   
   
 
I. fokú természetvédelmi hatóság

I. FOKÚ TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG

Eljáró szerv neve: Gyula Város Jegyzője

Ügyintézés helye: Főkertészi Iroda

Ügyintéző: Szászné dr. Várkonyi Adrienn    Tel: (66) 526-843       e-mail: varkonyia@gyula.hu

Gyula város közigazgatási területén lévő helyi természetvédelmi területek és értékeket érintő bármilyen beavatkozás csak engedéllyel végezhető, fakivágást egyrészt a természetvédelmi tv., a Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló helyi rendelet, másrészt a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII.30.) sz. Korm. rendelet szabályozza. A kivágott fát nem építési tevékenységgel kapcsolatos kérelmek esetén a kivágott darabszámmal megegyező darabszámmal kell pótolni.

Gyula Város Jegyzője, mint I. fokú természetvédelmi hatóság a természetvédelmi szakkérdésben jár el az ügy típusától függően vagy eljáró hatóságként vagy szakhatóságként. A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemlét, tárgyalást tart, tanúkat hallgat meg, stb.), amennyiben szükséges Társhatóságok (pl. Építéshatóság) bevonásával. Az ügyben a hivatal határozattal dönt vagy a kérelmet elutasítja.

Ügyintézés határideje: 30 nap

Ügyintézés kezdeményezése: Írásban (kérelem) postai úton, vagy személyesen. Amennyiben az ügyfél nem írja le a kérelmét és személyesen megjelenik a hivatalban, az ügyintéző a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu