2022. szeptember 27., kedd,  Adalbert
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Eleken és Lőkösházán - TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039
2017. július 20.

Pályázat: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Eleken és Lőkösházán - TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039

Kezdeményezett neve: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Eleken és Lőkösházán

Szerződött támogatás összege: 20.929.672,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

2007. január 1-vel, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó létrehozta a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét (GyKESzGyI). Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások teljes vertikumát felöleli, biztosítva ezzel a társult településeken is (Kétegyháza, Lőkösháza, Elek) az egyenlő hozzáférést és a minőségi szociális szolgáltatásokat. Az intézmény feladat-ellátási kompetenciája kiterjed – 2007. január 1-től – Gyulára és Lőkösházára, 2007. július 31-től Elekre, 2011. január 1-től Kétegyházára is. Lőkösháza, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik, úgymint Elek, Kétegyháza, a három település Gyula várossal együtt lefedik a Gyulai Járás teljes közigazgatási területét.

A működtető intézmény szakmai feladatellátása magába foglalja: a Lőkösházai Intézményegységben az idősek napközbeni ellátását, ezen belül a demens ellátást, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az intézményen belüli szociális foglalkoztatást, a fogyatékosok betegek nappali ellátását, 2016. január 01-től Gyulai központba való integrálással a gyermekjóléti szolgáltatást, a tanyagondnoki szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, valamint Elek város gesztorsága alatt a család- és gyermekjóléti központ feladatait.

 

Lőkösházi Tagintézmény

 

Nappali ellátás

A szociális integrációt közvetítő, az egyént körülvevő szociális háló négytényezőn keresztül befolyásolhatja az egészséget: - a társas támogatottság, - a referencia személyek, vagyis mások befolyása, - a közösségirészvétel; - a társadalmi erőforrásokhoz és anyagi javakhoz való hozzáférés. A nappali ellátás keretében ezek a szempontok érvényesülnek a szabadidős tevékenységek során.

 

Demens betegek nappali ellátása

A demenciában szenvedő személyek ellátásánál célunk, hogy: - lelki és szellemi képessége csökkenésének illetve alkalmazkodási képessége hanyatlásának folyamatát pozitív módon ellensúlyozzuk, - biztonságos és védett környezetben segítsük az állapotával járó nehézségek leküzdésében, - személyre szabott, mentális állapotának, a demencia fokának megfelelően foglalkoztassuk egyéni gondozási terv alapján, - meglévő képességeit minél hosszabb ideig megőrizzük és fejlesszük, - segítsük őket abban, hogy betegségük, testi-szellemi hanyatlásuk ellenére harmóniában tudjanak élni önmagukkal, - a demenciával küzdő személyek jól-létéhez szolgáltatásunkkal hozzájáruljunk ahhoz, hogy aktívan töltse a napjait segítői közreműködéssel. A korszerű infokommunikációs eszközök hiánya gyakran korlátai a gondozottak által elvárt foglalkoztatási igényeknek. Olyan számítógép, amelyik csatlakoztatható a korszerű televízióhoz és nélkülözhető a foglalkoztatás ideje alatt nincs egy sem az intézményben. A munkatársak a saját tulajdonú laptopjaikkal végzik a foglalkoztatásokat. A számítógéphasználat elsajátításának igénye a nappali ellátás keretében is megfogalmazódott, amely eszközök hiányában megvalósíthatatlan, hiszen a jelenlegi elavult számítógép-parkkal jószerével az intézmény napi adminisztrációs feladatai is akadozva kivitelezhetőek. Az infrastrukturális feltételek is kielégítik a jogszabályi követelményeket, a klub bútorzata azonban idejétmúlt. A foglalkoztatás jelenlegi és jövőbeni igényeinek megfelelő eszközállomány sem megfelelő, illetve hiányzik.

 

Fogyatékos betegek ellátása

Az épületben külön helyiség áll rendelkezésre fejlesztő–szinten tartó foglalkozásokhoz, közösségi együttléthez, valamint pihenésre és étkezésre, amelyek közös használatban vannak az idősekkel, azonban ezek elavult bútorzata nem megfelelő a mozgáskorlátozott személyeknek. Probléma, hogy az Intézmény jelenlegi berendezései nem felelnek meg a fogyatékos személyek szükségleteinek. Az asztalok kerekes székkel nem közelíthetőek meg, a székek, fotelok túl alacsonyak. A fejlesztés eredményeképpen a speciális szükségleteknek megfelelő, kényelmes bútorzat kerülne beszerzésre.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtásban tevékenykedő munkatársak ellátást segítő hatékony eszköze az Alföldön a kerékpár, ezzel bonyolítják a mindennapi munkájukat, az ellátott megközelítését, a bevásárlást, stb. A munkavégzésükhöz a saját kerékpárjukat használják, amelyek nincsenek felszerelve megfelelő kosárral, illetve némelyik műszaki állapota is leromlott. A gördülékeny ellátást segítené, ha a dolgozók megfelelő munkaeszközzel végeznék napi feladatukat.

 

Eleki Intézményegység

A feladatellátás során fokozott hangsúlyt kap az alapszolgáltatás fejlesztése és a funkciók bővítése, mert az, az idősek, a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességű személyek otthonmaradását és lehetőség szerinti foglalkoztatását segíti elő és támogatja az önrendelkezésükön alapuló gondoskodás.

A tervezett eszközfejlesztéseink révén a munkatársak részére a napi munkavégzés során használatos korszerű, biztonsági felszereléssel rendelkező kerékpárokat tudnánk biztosítani.

 A gördülékeny feladatellátásához szükséges technikai környezet is hiányos, egy nagy teljesítményű, gazdaságosan működtethető nyomtató és fénymásoló berendezés az adminisztrációs feladatok és az ellátottak ügyintését is nagyban megkönnyítené. Projektünk legfőbb eleme a gépjármű beszerzése, tekintettel arra, hogy az intézmény által végzett és jelen projektben megújuló összes szolgáltatás színvonalának emeléséhez hozzájárul. Az Intézményegység gépjárművel nem rendelkezik. Amennyiben projektünk megvalósul lehetőségünk lenne az időseket különböző helyszíneken megrendezésre kerülő programokba bevonni.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. december 31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039

 szechenyilogo_erfa.png

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu