2021. szeptember 18., szombat,  Diána
 
 
   
   
   
 
Közétkeztetési támogatás

Ügyintéző: Lovászné Fekete Gabriella 526-854, Fazekas Anikó 526-854

                 Lázárné Komócsin Ildikó 526-855, Pintér Róbert 526-855

 

Igénylő, kötelezett: gyulai lakcímmel rendelkező lakosok

Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő: 60 nap

 

A közétkeztetési támogatásként nyújtott települési támogatás azon személyek részére állapítható meg, akiknek a nevelési-oktatási intézményben fizetendő közétkeztetéssel összefüggő térítési díj megfizetése anyagi nehézséget okoz. 

Közétkeztetési támogatásra jogosult az a szülő, aki köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2021. évben 71250,- Ft) és a családban a család tagjainak vagyona nincs.

A kérelemhez a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy más jogcímen térítési díj kedvezményt nem vesz igénybe, valamint gyermeke rendszeresen részt vesz a közétkeztetésben.

A kérelem szeptember 1. napja és május 31. napja között nyújtható be, a támogatás összege gyermekenként 6.000.- Ft/hó.

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu