2022. augusztus 14., vasárnap,  Marcell
 
 
   
   
   
 
Magánszemélyek kommunális adója

A gyulai adócsoport 2019. március hónapban csatlakozott az ASP elektronikus információs rendszerhez. Az áttérést követően az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton kötelesek a kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az elektronikus kapcsolattartás adatai ide kattintva érhetőek el.

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről.

Vezérszámok:
   vezetékes: 66/526-800
   mobil: 30/382-6005, 30/488-6232, 20/555-9958
   FAX: 526-819

Ügyfélkapu: Singer Antalné: 66/526-898 infoablak@gyula.hu

Ebédszünet: 12:00 - 12:30

Telefonkönyv megtekintése >>

Pénzügyi osztály - Adócsoport

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
07:30-16:00 07:30-12:00

nincs

ügyfélfogadás

07:30-16:00 07:30-12:00

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintési jog korlátozott, nem tekinthet bele az adózó az adóhatóság illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe, a határozat (végzés) tervezetébe. Adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre.

Adózó az adó megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.)előírt:

-bejelentésre, nyilatkozattételre,
-adómegállapításra,
-bevallásra,
-adófizetésre és adóelőleg fizetésére,
-bizonylat kiállítására és megőrzésére,
-nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
-adatszolgáltatásra,
-adólevonásra, adóbeszedésre.

Az adóhatóság jogai és kötelezettségei

Feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét törvény írja elő. Megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, a költségvetési támogatást, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

A feladatkörébe tartozó adókötelezettségek érvényesítése és az ezekkel kapcsolatos adózói jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezi a befizetések és kiutalások teljesítéséhez szükséges számlák megnyitását, közzéteszi azok számát, rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat és biztosítja az adóztatás feltételeit.

Az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek szerint adatok, tények átadásával segítik egymás eredményes működését, az adózók és más, törvényben meghatározott szervezetek kötelezettségeinek teljesítését.

Ügyintézési határidők:

Az ügyintézési határidő általánosan 30 nap (amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg),

A bevallási kötelezettség utólagos ellenőrzése esetén 90 nap. 

Az egyes (adóigazoláshoz és méltányossági) eljárásokhoz kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség:

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás illetékmentes, kivéve a vállalkozások méltányossági eljárása, a fizetési könnyítésre (halasztásra, részletfizetésre) irányuló eljárás költsége 10.000.-Ft. A kérelemhez csatolni kell az eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) kimondja, hogy ha egy beadványban több kérelmet nyújtanak be (több eljárást kell a közigazgatási szervnek indítania), akkor az eljárási illetéket kérelmenként (eljárásonként) kell megfizetni.

Az adóigazolás kiadása illetékmentes, az adóigazolás kérhető személyesen, vagy levélben is.

 

Ügyintézők, elérhetőségek

Név

Munkakör            Telefon

e-mail

Lukácsi-Kempf Orsolya       

csoportvezető    66/526-891

kempfo@gyula.hu

Veresné Góg Erika

könyvelő           66/526-836

veresne@gyula.hu

Arató Márta

ellenőr              66/526-896

aratom@gyula.hu

Rozsos Helga

ügyintéző          66/526-894

adó és érték bizonyítvány

rozsosh@gyula.hu

Felföldi József

ügyintéző          66/526-895

felfoldij@gyula.hu

Szabó Katalin

ügyintéző          66/526-885

szabokatalin@gyula.hu

Illés István Endre

ügyintéző          66/526-884

illesistvan@gyula.hu

Levelezési cím:

Gyula Város Polgármesteri Hivatal
5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Elérhetőségeink:
5700 Gyula, Petőfi tér 3. (5701 Gyula, Pf. 44.) Tel.: (66) 526-800, Fax: (66) 463-056
Internet: www.gyula.hu. E-mail: gyulaph@gyula.hu

Helyi adó befizetéseiket átutalási megbízáson is teljesíthetik, az alábbi számlaszámokra:

Építményadó számla:

11733027

-15346009-

02440000

Magánszemélyek kommunális adója:

11733027

-15346009-

02820000

Helyi jövedéki adó számla:

11733027

-15346009-

10401017

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó:

11733027

-15346009-

03090000

Termőföld bérbeadásból származó
jövedelem adó számla:

11733027

-15346009-

08660000

Bírság számla:

11733027

-15346009-

03610000

Késedelmi pótlék számla:

11733027

-15346009-

03780000

Egyéb bevételek beszedési számla:

11733027

-15346009-

08800000

Iparűzési adó beszedési számla:

11733027

-15346009-

03540000

Gépjárműadó beszedési számla:

11733027

-15346009-

08970000

Államigazgatási eljárási illeték számla:

11733027

-15346009-

03470000

 

Lukácsi-Kempf Orsolya

csoportvezető

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu