2022. augusztus 14., vasárnap,  Marcell
 
 
   
   
   
 
Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

 

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magántulajdonban lévő, kizárólag lakás

céljára szolgáló épület.

 

Adóbevallást tenni az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell.

 

A bevallási formanyomtatvány kitöltése mellett csatolni kell, a vagyoni értékű jogot vagy tulajdonjogot igazoló valamilyen okmányt (pl.: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, használatbavételi engedély).

 

Az adó alanya az, aki (akik) a naptári év első napján a lakás vagyoni értékű jogának jogosítottja, ennek hiányában tulajdonosa (továbbiakban együtt: tulajdonos).

 

Az adó alapja a magántulajdonban lévő lakás.

 

Az adó mértéke:

 

- összkomfortos, komfortos lakások után:

                                          4.000,-Ft/év (2016. január 1-ig 3.000,-Ft/év),

- komfortnélküli lakások után:

                                          2.000,-Ft/év (2016. január 1-ig 1.500,-Ft/év)

 

Az éves adót két egyenlő részletben március 16. és szeptember 15. határnapokig kell megfizetni.

 

Mentes az adófizetés alól, kizárólag egy lakás vonatkozásában:

- a 75. (2016. január 1-ig 70.) életévét betöltött tulajdonos , illetve haszonélvezeti joggal rendelkező magánszemély, joga(i) arányában (melyeket igazolni köteles) az életkor betöltését követő évtől,

- az a tulajdonos, akinek a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a

mindenkori legkisebb összegű saját jogú minimál nyugdíj összegét.

A jövedelmet igazolni kell minden évre vonatkozóan, tárgyév február 28-ig.

- a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezi.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu