2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 
Címerhasználat

Gyula város címerhasználati engedélyezésének leírása

 

A jelképekről és azok használatáról szóló 39/2011.(VII.1.) önkormányzati rendelet szerint:

1. A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni:

a) a képviselő-testületi, bizottsági és részönkormányzati ülés meghívóin;

b) a tisztségviselők, a képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottságok nem képviselő tagjai, a részönkormányzat elnöke, továbbá a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egység vezetőinek kiadmányain, névjegykártyáin;

c) a képviselő-testület és szervei által kötött megállapodásokon, szerződéseken, valamint az általuk megjelentetett kiadványokon;

d) az önkormányzati díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, emléktárgyakon;

e) ünnepségeken, rendezvényeken;

f) az önkormányzat dísz- és tanácskozó termeiben, valamint más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;

g) az önkormányzat  közintézményeinek bejáratánál, vezetőinek irodáiban;

h) a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzat körpecsétjén, melyek használatát a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet szabályozza;

i) a város zászlaján, lobogóján;

j) a polgármester által engedélyezett egyéb esetekben.

2. Az engedély kérelmet a polgármesternek címezve (5700 Gyula, Petőfi tér 3. sz.) kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)  a kérelmező megnevezését, címét;

b)  a címer felhasználásának célját, módját;

c)  a címer előállításának anyagát;

d)  a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját;

e)  a címer használatának időtartamát;

f)  a felhasználásért felelős személy megnevezését;

g) a kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a tárgy rajzát, fotóját, fénymásolatát, leírását.

3. A város címere egyszeri alkalomra, valamint határozott vagy határozatlan időre kiadott engedéllyel használható.

4. Egyszeri engedéllyel általában kereskedelmi célt szolgáló kiadványokon, ajándéktárgyakon és egyéb termékeken használható.

5. Üzlet, gazdálkodó szervezet működésével összefüggő embléma használatakor határozott vagy határozatlan ideig szóló engedély adható.

6. A város címerének használata díjmentes.

7. A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:

a)  az  engedélyes megnevezését és címét;

b)  az engedélyezett felhasználási célt;

c)  az engedély érvényességének idejét;

d) a terjesztés, forgalomba hozatal, a felhasználás módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket;

e) amennyiben a kérelemhez nem mellékelték a tárgy mintapéldányát, rajzát, stb. úgy az  utólagos benyújtási kötelezettség határidejét.

8. A polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a címer használata, ábrázolása méltatlan a város rangjához, hírnevéhez.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu