2017. október 19., csütörtök,  Nándor
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Pályázati felhívás
2017. október 06.

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Jogi és humánpolitikai csoport
jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előterjesztések és szerződéstervezetek készítése, közbeszerzési szerződések kontrollja, közalapítványokkal és gazdasági társaságokkal kapcsolatos teendők, peres képviselet, humánpolitikai tárgyú jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Egyetem, jogász,
 • •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         közigazgatási vagy jogi szakvizsga
 •          hasonló területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra
           vonatkozó igazolás,hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi
           bizonyítványt  kérelmezte).
 • •         Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
           adata a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
           vállalja.
 • •         Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
           adattartalommal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető nyújt, a +36-66-526-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő
           megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
           pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24-3/2017. , valamint a
           munkakör megnevezését: jogász.
 • •         Elektronikus úton dr. Boros Tamás részére a borost@gyula.hu e-mail címen
           keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •         Gyulai Hírlap hetilap
 • •         Gyulai Hírlap online
 • •         Gyula város honlapja - www.gyula.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és a munkakört nem tölti be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapo

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu