2017. július 23., vasárnap,  Lenke
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Gyula, Damjanich utca 29. szám alatti 4345 hrsz határozata
2017. július 18.

Gyula Város Címzetes Főjegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 80. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Veres György ügyfél jogutódjával, – tekintettel arra, hogy jogutódja nem ismert - hogy a Gyula, Damjanich utca 29. szám alatti 4345 hrsz-ú ingatlanra tervezett kétlakásos lakóépület módosított építési engedélyezési eljárásban függő hatályú döntést hozott a III.429-8/2017. számú, 2017. július 13. napján kelt határozatban.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély: tokajine@gyula.hu