2019. június 26., szerda,  János és Pál
 
 
   
   
   
 
Címmegállapítási eljárás

Cím megállapítási eljárás

A névvel ellátott közterületekkel érintkező ingatlanokon lévő lakó-, ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb épületeket (gazdasági épületek kivételével) továbbá azon beépítésre szánt területen fekvő beépítetlen ingatlanokat, melyekre az építésügyi hatóság építési engedélyt adott ki, házszámmal lehet ellátni.

A cím megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik. A cím megállapítással kapcsolatos előkészítő és végrehajtó tevékenységet az Építéshatósági Osztály végzi.

E jogkörében eljárva:

  1. dönt cím megállapításáról,
  2. dönt az ingatlanok átszámozásáról,
  3. kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám feltüntetésére,
  4. dönt a jogosulatlan házszám használat megszüntetéséről.

A cím megállapítása hivatalból vagy az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosa együttes kérelmére történhet.

A cím megállapítás ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetését az ingatlannal rendelkezni jogosult kezdeményezheti.

A házszámtábla elhelyezésének szabályai

Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

E kötelezettséget

a. új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül

b. házszám változás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell teljesíteni.

A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közterületről jól látható és időt álló módón kell elhelyezni.

Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.

Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi lakás házszámát fel kell tüntetni. Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felöli oldalon kell elhelyezni.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu